Účetnictví

Pokud potřebujete vést správně své účetnictví, musíte se orientovat v majetku podniku. Složky majetku jsou: Obchodní majetek- majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodní jmění – soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním. Čistý obchodní majetek – obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním.
Složky majetku pro účetnictví: 1. Dlouhodobý nehmotný majetek , 2. Dlouhodobý hmotný majetek, 3. Finanční majetek, 4. Ceniny, 5. Zásoby : a) Materiál – suroviny – pomocné látky – provozní látky- náhradní díly b) zboží , c) Výrobky , d) Nedokončená výroba , e) Zvířata , 6. Pohledávky

I ve složkách vašeho majetku vám uděláme jasno!

Váš majetek ve vašem účetnictví na naše bedra!

Ohodnoťte příspěvek
Pages:
Edit