Setkání po letech

Nedávno jsem se náhodně setkala s jednou mojí spolužačkou ze školy, tak jsme se společně dohodly, že zajdeme na oběd. Bavily jsme se o současném životě, kde žijeme, s kým žijeme a co děláme. Kamarádka byla zrovna čerstvě přestěhovaná z Vinohrad do Dejvic a líčila mi své zážitky ze stěhování.

Nadšení z nového zážitku

Jelikož je pracovně značně vytížená stejně jako její partner, rozhodli se využít služeb firmy na stěhování bytů v Praze. O této možnosti řekl jejímu partnerovi jeho spolupracovník. Setkali se u nich doma se zástupcem firmy a ten si zjistil všechny potřebné informace týkající se především druhu a množství věcí určených k přesunu. Pak jen v určený den dorazila na místo jejich bývalého bydliště parta několika zdatných pracovníků, zabalila všechny její věci, naložila je do auta a odvezla do nového domova, kde všechny její věci firma zase vybalila. Ideální řešení pro všechny pracovně vytížené lidi.

Setkání po letech
4 (80%)2
Pages:
Edit