Doba zámků a rozkvět kování

Tak, jak se hrady postupně měnily v zámky, nebo byly stavěny nové zámky takříkajíc na zelené louce, vznikla i potřeba oddělit přepychová sídla od obyčejného lidu, zvířecích škůdců a koneckonců i kriminálních živlů. Byl to zlatý věk, kdy vzniklo umělecké kovářství v jeho dodnes užívané podobě. Šlo o to chránit nejen budovu samu, ale i přilehlé dekorativní prostory zámků, jako byly zahrady, skleníky oranžérie, parky, odpočinkové altánky, nebo ohrazené lesy s nasazenou zvěří – tedy obory.

Rozdělení i mezi bohatými

Záviselo opět na movitosti majitele. Někdo se spokojil s tím, že kovaný plot byl součástí čelního oplocení zámku, v němž byla hlavní brána a ostatní části byly tvořeny kamenným ohrazením zámku i zdmi, nebo kombinací zdiva a dřeva. Míra použití železného ozdobného ohrazení tak jasně určovala velikost bohatství a moci vlastníka daného zámeckého sídla.

Doba zámků a rozkvět kování
4 (80%)2
Pages:
Edit